Módszerek

Kutatási háttér

  • Kvalifikált kutatók-elemzők
  • 150 budapesti, 400 vidéki kérdezőbiztos (az ország kisebb és nagyobb településein (megyeszékhelyek, városok, községek, falvak), 7 régió szerinti eloszlás szerint: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld).
  • Mélyinterjú- és fókuszcsoport specialisták
  • Szakképzett ellenőrzői személyzet (supervisorok)

Ellenőrzési rendszer

A kutatásban részt vevők, elsősorban a terepmunkát végző kérdezőbiztosok cégünknél szigorú ellenőrzés alatt végzik munkájukat. Az adatfelvétel minden fázisát kontroll alatt tartjuk, melynek érdekében többlépcsős ellenőrzési rendszert működtetünk.

Hall-teszt:
- supervisor-i kontroll (szűrőfeltételek betartása, helyes lekérdezés, eszközök alkalmazása)

Home-teszt:
• A címfelkeresés ellenőrzése (telefonnal rendelkező háztartásoknál 100 %, egyéb esetben 30 %)
• Az interjúk min. 40 %-ánál tartalomra vonatkozó ellenőrzés (kiválasztás, kérdőívek kitöltésének módja, stb.)
• A kérdezők 10 %-ánál az összes elkészített interjú tartalmi ellenőrzése is megtörténik.

Feldolgozás előtti ellenőrzés:
• Formai és tartalmi kitöltési hibák
• Hibák az ugratási utasítások értelmezésében
• Szűrőfeltételek betartása a demográfiai jellemzők alapján

Mintavételi módszerek

Cégünk megfelelő gyakorlattal rendelkezik a különböző mintavételezési eljárások alkalmazásának területén, melyek:

Valószínűségi mintavétel (véletlen mintavétel)
• Minta összetétele legpontosabban tükrözi a populáció összetételét
• A populáció minden tagjának egyenlő esélye van a mintába kerülésre
• Random kiválasztás

Véletlen mintavétel előnyei:

• kizárja a tudatos és nem tudatos mintavételi torzítás lehetőségeit, lehetővé teszi a minta reprezentativitását
• pontos hibabecslés

Véletlen mintavétel típusai:

• Egyszerű véletlen mintavétel (pl.: tombola módszer, számítógépes generálás)
• Mechanikus véletlen mintavétel
• Lépcsőzetes véletlen mintavétel
• Rétegzett véletlen mintavétel

Nem valószínűségi mintavétel

• bizonyos egyéneknek nagyobb az esélye a mintába kerülésre

Típusai:

• Kvótás mintavétel
• Elméleti (szakértői) mintavétel
• Hólabda mintavétel
• Egyéb

Kutatási módszerek

Kérdőíves megkérdezés (in-hall, in-home)
Telefonos (kérdőív alapú vagy CATI) megkérdezés
Próbavásárlás (“Mystery Shopping”)
Egyéni mélyinterjú
Fókuszcsoport

Használat és attitűdkutatás
Termékteszt (monadikus, szekvenciális monadikus, Round-Robin)
Árvizsgálat
Koncepciófejlesztés/szűrés
Csomagolásteszt
Reklámvizsgálat
A kvantitatív és a kvalitatív módszerek táblázatos összehasonlítása

PIACKUTATÁS HÍREK: