Piackutatás alapfogalmak (S-V)

Spontán márkaismeret (Top-of-mind awareness)
A fogyasztónak egy termék- vagy szolgáltatás kategórián belül, minden segítség nélkül demonstrált márkaismerete.

Standardizált
Minden kérdést szó szerint ugyanúgy kell feltenni, azonos sorrendben.

Szekvenciális monadikus teszt
A tesztelés olyan formája, ahol a fogyasztó egyszerre csak egy, de összességében több terméket próbál ki. Mivel a tesztsorrend befolyásolja a megítélést, a termékeket rotálva kapják a megkérdezettek. Előnyei: preferencia képezhető (válassza ki a próbáltak közül a legjobbat), egy válaszadó több terméket is tesztel, tehát kisebb tesztelői összlétszám is elég. Hátrányai: nem életszerű (tesztelünk 3 ízt, melyből csak egy kerül bevezetésre, nem valóságos az ízek összehasonlítása, hiszen sosem lesznek egymás vetélytársai a piacon); a megkérdezettek egymáshoz hasonlítják a termékeket – ez felerősíti a termékek közötti különbséget.

Szűrő kérdések (screening questions)
A szűrő kérdések a piac-/közvéleménykutatás során biztosítják, hogy a megkérdezettek közé csak az előzetesen meghatározott feltételeknek megfelelő személyek kerülhessenek. Ezek a feltételek legtöbbször az életkorra, nemre, iskolai végzettségre, egyéb demográfiai vagy pszichográfiai jellemzőkre, bizonyos termékhasználati (fogyasztási) szokásokra, stb. vonatkoznak. A szűrő kérdések a kérdőív elején találhatóak, amennyiben a megkérdezett megfelel a szűrőkérdésekben definiált jellemzőknek (melyek természetesen felmérésenként változnak), akkor és csak akkor töltheti ki a fő kérdőívet.

Támogatott (segített) márkaismeret
Amikor a fogyasztótól zárt módon kérdezzük egy márka ismertségét („Jelölje be, hogy az itt felsorolt joghurtmárkák közül melyiket ismeri!” – ez a támogatott márkaismeret). Ehhez képest a spontán módon felsorolt márkák erősebb bevésődést jeleznek.

Területi instruktor
Az adott földrajzi terület (megye, régió) kérdezőit összefogó és munkájukat irányító személy, aki egyúttal a piackutató cégekkel is kapcsolatot tart. Feladata a kérdezők eligazítása, tájékoztatás, a kérdőívek el- és visszajuttatása, stb.

Topline report (gyorsjelentés)
A végleges elemzés előtt (akár az adatfeldolgozás tetszőleges szintjén) adott előzetes (nem végleges) eredmények.

Triád interjú
A résztvevők páratlan száma miatt jól érzékelhető a vélemények (különbségek) alakulása.

U&A kutatás
Használat és attitűd kutatások (Usage and Attitude). Olyan nagykiterjedésű mennyiségi felmérések, melyekkel felbecsülik egy termék vagy szolgáltatási kategórián belül a fogyasztói magatartásokat és a márkák ismertségét/használatát.

Valószínűségi mintavétel (probability sampling)
A válaszadói minta kialakítására alkalmazott tudományos módszer, amely adott mintavételi hibatartományon belül teljes mértékben általánosítható az alapsokaságra. Többféle valószínűségi mintavétel létezik, pl.: egyszerű véletlen, rétegzett, csoportos, stb.
A populáció minden tagjának egyenlő esélye van a mintába kerülésre, a véletlen mintavétel előnyei: kizárja a tudatos és nem tudatos mintavételi torzítás lehetőségeit, lehetővé teszi a minta reprezentativitását.

Vezérfonal, Guide
A fókuszcsoport moderátora ez alapján vezeti a csoportot. Elkészítése az ügyféllel szoros együttműködésben történik. A vezérfonal csak egyfajta segédlet, a moderátor nem feltétlenül követi az ott leírtakat viszont a csoportok befejeztével minden – a megbízó által felvetett – kérdésre válaszolnia kell tudni. Az ideális guide nem túl rövid, nem túl hosszú, viszont jól áttekinthető.

Véletlenszerű hiba
Előre nem látható, főként mintavételi hiba.

 

Egyéb cikkek:

Piackutatás alapfogalmak (A-F)
Piackutatás alapfogalmak (H-K)
Piackutatás alapfogalmak (M-R)

Reader’s Digest: Új ötletek pénzszerzésre
Online unplugged (2.)
Egy ajánlatkérő lelkivilága (megbízói archetípusok, 2/2.)

PIACKUTATÁS HÍREK: